تازه های سایت

کروماتوگرافی گازی  (Gas Chromatography)

کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه ‌شدن آن‌ها، بکار می‌رود. در کروماتوگرافی گازی، فاز گازی یک فاز بی ...

دستگاه تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب یا دستگاه melting point برای اندازه گیری دمای ذوب است دمای ذوب یک جامد دمایی است که در آن نقطه حالت آن ماده در فشار جوی از ...

HPLC

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا یا HPLC دستگاهی برای جداسازی، شناسائی و مقدار سنجی اجزای یک ترکیب است. کروماتوگرافی از دو بخش کروماتو به معنای رنگ و گرافی به معنای ...

چگالی سنج

چگالی سنج وسیله ای است که برای اندازه گیری سریع چگالی نسبی یک مایع به کار می رود، چگالی سنج را در داخل مایع قرار می دهند و درجه مقیاس ...

وسترن بلاتینگ

وسترن بلاتینگ یکی از روش‌های بلاتینگ است که برای تشخیص و آنالیز پروتئین‌ها استفاده می‌شود. وسترن بلاتینگ یک آزمایش تأییدکننده است و وجود نوعی پادتن علیه چند نوع پروتئین ویروسی ...