تماس

شما توسط شبکه های اجتماعی زیر میتوانید ما را هر لحظه دنبال کرده و از آگهی های جدید مطلع شوید :

همچنین پل های ارتباطی با دیوارلب:
همچنین جهت اعلام شکایت از آگهی های وبسایت و یا پرسنل پشتیبانی میتوانید با شماره های تلفن دیوارلب تماس حاصل فرمایید. همچنین ایمیل شکایات آماده رسیدگی به درخواست های شما میباشد : complaint@divarlab.ir
نشانی :تهران انتهای بزرگراه همت غرب، شهرک گلستان، بلوار هاشم زاده، کوچه قایم 12 شرقی، شماره 29، واحد 1
  • شماره تماس :02144734606
  • شماره همراه :09025140552
  • ایمیل :info@divarlab.ir